SPF JULFEST

SPF SENIORERNA NORSJÖ

JULFEST tisdag den 12 december kl 13.00 på Medan

REVY MED JULBORD underhållning av SPF: egen revygrupp.

Bindande anmälan senast den 2 december till

Gun-Inger 073-6385049, Maj-Britt 070-2537599, Gun-Britt 070-6441048

VÄLKOMNA!