ADHD lådan

Hur får man någon som inte har ADHD att förstå hur det är att leva med diagnosen? Genom att låta dem uppleva några minuter ur vår vardag.

Den digitala upplevelsen i ADHD-lådan består av två delar som illustrerar utmaningarna i vardagssituationer för den som lever med ADHD. Den ger en djupare förståelse för svårigheterna som diagnosen för med sig. Och detta på mindre än 5 min.

Den här eftermiddagen riktar sig till dig som är ledare, förälder, kollega, arbetsgivare, politiker,
vårdpersonal etc. och som vill få en större insikt om hur det är att leva med ADHD.

Drop in! Torsdag 18 Augusti på ABF kl. 13.00-16.00 och kl. 18.00-21.00

Ingen anmälan, vi bjuder på te/kaffe

Varmt välkomna!